Optellen en aftrekken van breuken en kommagetallen