Vermenigvuldigen en delen van breuken en kommagetallen