Krachten

Wat is een kracht?

Wat is een kracht?

In deze les introduceren we de grootheid kracht, met als eenheid de newton. We bespreken het statisch en dynamisch effect dat krachten kunnen hebben en vertellen over veld- en contactkrachten.
Kracht als vector
Zwaartekracht
Normaalkracht en gewicht
Krachten op een voorwerp tekenen
Resulterende kracht
Snelheidsverandering
Hoe Zit Het? vzw
ON 0736.486.356 RPR Brussel