Wetenschappelijke schrijfwijze

Download deze les als pdf

Wetenschappelijke schrijfwijze is een manier om getallen te noteren. Het houdt in dat je de komma verschuift tot die na het eerste beduidend cijfer staat. Om het getal gelijk te houden, moet je samen met het verschuiven van de komma ook een macht van 10 toevoegen.

Enkele voorbeelden van getallen in wetenschappelijke schrijfwijze:

3,5681011-3{,}568\cdot 10^{-11}
6,41036{,}4\cdot 10^{3}
1,01{,}0
9,907410139{,}9074\cdot 10^{-13}
33

Omzetten naar wetenschappelijke schrijfwijze

We hebben in de les over machten van 10 gezien hoe we zonder problemen de komma een bepaald aantal plaatsen kunnen verschuiven. We passen hier dezelfde techniek toe om de komma te verschuiven tot na het eerste beduidend cijfer, zodat we het getal omzetten naar wetenschappelijke schrijfwijze.

Bijvoorbeeld: zet 345,2-345{,}2 om naar wetenschappelijke schrijfwijze. Dat wil zeggen: verschuif de komma tot die na het eerste beduidend cijfer staat. Hier betekent dat: twee plaatsen naar links. Met de techniek uit de les over machten van 10, gaat dat als volgt:

345,2=345,2102102=3,452102\begin{aligned} -345{,}2 &= -345{,}2\cdot \blue{10^{-2}}\cdot \orange{10^{2}}\\ &= \blue{-3{,}452} \cdot \orange{10^{2}} \end{aligned}

Een ander voorbeeld, waarbij we nu de komma vier plaatsen naar rechts moeten schuiven:

0,0002495=0,0002495104104=2,495104\begin{aligned} 0{,}0002495 &= 0{,}0002495\cdot \blue{10^{4}}\cdot \orange{10^{-4}}\\ &= \blue{2{,}495} \cdot \orange{10^{-4}} \end{aligned}
Download deze les als pdf

Hoe duidelijk vond je deze les?

lamp_broken
lamp_off
lamp_on
👈 Vorige les: Beduidende cijfers
Volgende les: Benaderingsregels 👉

Vragen en reacties

Hoe Zit Het? vzw
ON 0736.486.356 RPR Brussel