Functies van de eerste graad

Wat is een functie van de eerste graad?

Wat is een functie van de eerste graad?

In deze les leggen we met illustraties en oefeningen uit wat een functie van de eerste graad is. We tonen hoe eerstegraadsfuncties kunnen helpen om vele situaties op dezelfde manier te beschrijven. Dit leidt tot een formele definitie voor functies van de eerste graad met m en q als parameters. Vervolgens tonen we hoe je kan herkennen dat een bepaalde situatie zich gedraagt als een eerstegraadsfunctie en hoe je daaruit m en q kan bepalen.
De grafiek van een eerstegraadsfunctie

De grafiek van een eerstegraadsfunctie

In deze les ontdek je hoe je de grafiek van een eerstegraadsfunctie kan tekenen. Met behulp van oefeningen en interactieve illustraties leer je wat de invloed is van m en q op de grafiek van de functie.
De richtingscoëfficiënt of rico

De richtingscoëfficiënt of rico

In deze les leggen we uit wat de richtingscoëfficiënt of rico van een eerstegraadsfunctie is. Met behulp van oefeningen en interactieve illustraties leer je hoe je de rico van een functie kan berekenen wanneer twee punten zijn gegeven en hoe je de rico kan aflezen op een grafiek.
Het nulpunt van een eerstegraadsfunctie

Het nulpunt van een eerstegraadsfunctie

Wat is het nulpunt van een eerstegraadsfunctie en hoe kan je het berekenen? In deze les leggen we dit uit aan de hand van oefeningen en interactieve illustraties.
Het tekenschema van een eerstegraadsfunctie

Het tekenschema van een eerstegraadsfunctie

We leggen aan de hand van een interactief voorbeeld uit wat de betekenis is van het tekenschema van een eerstegraadsfunctie. Op het einde van de les volgt een oefening waarmee je zelf kan testen hoe goed je de theorie hebt begrepen.
Het voorschrift van een eerstegraadsfunctie opstellen

Het voorschrift van een eerstegraadsfunctie opstellen

In deze les leggen we met voorbeelden uit hoe je het voorschrift van een eerstegraadsfunctie kan bepalen wanneer ofwel de rico en een punt op de grafiek zijn gegeven, ofwel twee punten op de grafiek van de functie. Voor iedere soort hebben we ook enkele oefeningen waarmee je je begrip kan testen.
Hoe Zit Het? vzw
ON 0736.486.356 RPR Brussel